titolitarizam

mog´o si na klupi u parku spavat

12.09.2018.

.

Ispod sedam nebesa
Iza sedam kapija
Na dnu sedam mora
Čezne osamljeno biće
Duša