11/07/1995.

Covjek je stvoren
Od zemlje
I stvoren je
Gospodaru svome
Da se vrati

Kad bih zemlja
Mogao biti
Odmah sad
Birao bih
Da sam
Srebrenica

Komentariši