12/105

-A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!-


Komentariši