19/67


-A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?-

Komentariši