114. An-Nas – Ljudi


-Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
Vladara ljudi,
Boga ljudi,
od zla šejtana napasnika,
koji zle misli unosi u srca ljudi –
od džina i od ljudi!"-

Komentariši