Slon kad utihne, kao da ne diše

Krupnooke

Crnokose

Prozirne kože

Biće srdite na sve one

Koje su me ostavljale samog

Ili će se ljutiti na mene

Što sam birao biti sam

Ako je izbora uopće i bilo

Komentariši