.

Jedanaestorica

Jednog broji,

Jedanaest se

Jednog boji

2 komentara

Komentariši