Život je igra u kojoj se glava gubi

Ima ih koji pomisle da je kraljica na šahovskoj ploči vrijednija od njihovog vlastitog života, a nije tako.

A ima i onih koji pomisle da je njihov život vrijedniji od svih ostalih figura u životu, a nije tako.

Kako, i da li je moguće pomiriti igru sa životom, a da se glava ne gubi?

7 komentara

Komentariši