U suštini

“U suštini, ljubav je važna, ali nije dovoljna.”

Komentariši