Zmaj

Kad ne budem mogao vise, kad se tijelo preda a skakavci pojedu godine. Tada ću obući svoje najbolje odijelo i diskretno, iza uha, staviti svoj miris sto opija. ...

Ulica

Trebala je ovo biti priča iz ulice Prote Bakovica, sa zlatom u rukama. Potpisah se u knjigu utisaka bez da sam vidio sta piše, na povjerenje, kao što bih potpis...

Bus

Putovao sam busom sa sjevera Njemačke za Bosnu. Kao prevozno sredstvo bus mi je najmanje drag i više se i ne sjećam kad sam ga zadnji put koristio. Sjedio sam s...